ಹಂತ: 1

ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆರಿಸಿ

ಹಂತ: 2

ಮಾರ್ಗ್‌ನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ / ಲಾಗಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ

ಹಂತ:3

ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು
ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಝ್‌ಗೊಂಡಿದೆa

ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕೌನ್ಸೆಲರ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್

ವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಲಭ.

ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ/ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದುಮಾರ್ಗ್‌ನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ/ಲಾಗಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

“ಈಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿ” ಫಾರಂ ಅನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರವಾನಗಿ /ಲಾಗಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಮಾರ್ಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 2.5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ ಕೌನ್ಸೆಲರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ದಿನ ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸೆಲರ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ದಿನವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸೆಲರ್ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲರ್‌ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವ ತರಗತಿಗಳು/ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ?

ಈ ಮಾರ್ಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೈಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತವೆ?
ಕೌನ್ಸೆಲರ್‌ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚವು ನೀವು ಬಯಸುವ ಉತ್ಪನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ.Explore career options through our blogs