95%

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನ 95% ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

33%

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 33%
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ
ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

30%

ಸುಮಾರು 30% ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃತ್ತಿಪರರು
ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗ ಪಾತ್ರಗಳು/
ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


"ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಗುರಿಗಳತ್ತ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪದವಿ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ."


Images

ಹಂತ: 1

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Images

ಹಂತ: 2

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 4 ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ

Images

ಹಂತ: 3

ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಕ್‌ಎಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

Images

ಹಂತ: 4

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

"ನೀವು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾಗಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ.
ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ."


Images

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿವರಗಳು

  • • ವಿಭಾಗಗಳು: 4
  • • ಅವಧಿ: 2.5 ಗಂಟೆಗಳು
  • • ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಕನ್ನಡ
  • • ಶುಲ್ಕ: ರೂ 1000 + ತೆರಿಗೆಗಳು

Images

ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

  • • ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ
  • • ಯೋಗ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ
  • • ವೃತ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
  • • ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ

Images

ನಿಮ್ಮ ವರದಿ

  • • ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ 21 ಪುಟಗಳ ವರದಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • • ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ 3 ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು.Images

ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Images

ಬಹುಭಾಷೀಯ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Images

ಕೈಗೆಟಕುವ

ನಾವು ಲಾಭದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

Images

ಸರಳೀಕೃತ ವರದಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮೈಝ್ ಆದ ವರದಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸುಲಭ.

Images

Extra Curricular Activities:

Take a break from your studies and look at activities that will that help mold your character and personality. Its very easy to drown yourself into...

More
Images

Make A Difference

You want to make a difference to the world around you. But don’t know how? Start by finding volunteering opportunities in your city...

More
Images

Science, Commerce Or Arts?

Parenting is a stressful task. As your child reaches high school the choices you make eventually end up playing a role in their career path...

More
Images

What is the right age for career

The right time to start career planning is in 8th or 9th grade. Starting early will give you enough time to explore career options, understand your...

More

Images

Career Planning:

What you do in high school will help make your college life easy. Planning ahead will help avoid mistakes that might cost...

More
Images

What's Your Learning Style?

Have you ever wondered why it’s easier for you to understand a difficult concept when your friend explains it to you...

More
Images

Find a Job That you Enjoy Why?

Here is what people who succeeded at what they chose as a profession, have to say, about their work...

More
Images

Improving Your Communica...

Changing work environments and higher competition in college admissions make having good communication...

More

Explore career options through our blogs