95%

இந்தியாவில் உயர்நிலைப்பள்ளியில் உள்ள 95% மாணவர்கள் 11வது வகுப்பில் தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பாடப்பிரிவு வழ்னக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில்சார் வாழ்க்கை (கெரியர்) வாய்ப்புகளை புரிந்து கொள்ளாமலேயே தங்கள் பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.

33%

சுமார் 33% கல்லூரி மாணவர்கள் அவர்கள்
தேர்ந்தெடுத்த பாடப்பிரிவு
சரிஇல்லையோஎன்று வருத்தப்படுகின்றனர்.

30%

சுமார் 30% வேலை செய்யும் நபர்கள்
தங்களின் தற்போதைய
வேலை / முன்னேற்ற
வாய்ப்புகள் குறித்து
வருத்தப்படுகின்றனர்.


"இந்தசீரானதிட்டமிடல்மூலம்உங்களுக்குஉங்கள்மேல்படிப்பு / தொழில்இவற்றில்வெற்றிகிடைக்கும்என்பதுஉறுதி."


Image

படி: 1

மாணவர் தேர்வுக்கு பதிவு செய்து பணம் செலுத்துகிறார்

Image

படி: 2

மாணவர் 4 பிரிவு தேர்வில் கலந்துகொள்கிறார்

Image

படி: 3

எங்கள் நவீனமானமதிப்பீடு
மையம்மாணவர்
பதில்களை
பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

Image

படி: 4

மாணவர் அவருக்கு மிகவும் பொருந்தும் 3 சிறந்த தொழில்சார் வாழ்க்கை (கெரியர்) விருப்பத்தேர்வுகளைக் காட்டும் பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அறிக்கையைப் பெறுகிறார்.

"நீங்கள் வளரும்போது நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது எங்கள் நோக்கம் இல்லை. மாறாக சரியான வழியை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டுவதே எங்கள் நோக்கமாகும்."


Image

தேர்வு விவரங்கள்

 • • பிரிவுகள்: 4
 • • கால அளவு: 2.5 மணி நேரம்
 • • மொழி விருப்பம்: ஆங்கிலம் / கன்னடம்
 • • கட்டணம்: ரூ. 1000 + வரிகள்

Image

நீங்கள் எவற்றில் சோதனை செய்யப்படுவீர்கள்

 • • பாட அடிப்படையிலான தேர்வு
 • • உளச்சார்பு தேர்வு
 • • தொழில்சார் வாழ்க்கை (கெரியர்) ஆர்வ தேர்வு
 • • ஆளுமை தேர்வு.

Image

உங்கள் அறிக்கை

 • • ஒவ்வொரு பிரிவின் விரிவான ஆய்வை காண்பிக்கும்
  பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட 21 பக்க அறிக்கை
 • • உங்கள் ஆர்வம் மற்றும் திறன்களை அடிப்படையாகக்
  கொண்ட உங்களுக்கு நன்கு பொருந்தும் 3 தொழில்சார் வாழ்க்கை (கெரியர்) விருப்பத்தேர்வுகள்.Image

இந்தியாவுக்காக பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டது

இந்திய மாணவர்களை மனதில் கொண்டு இந்த தேர்வை நாங்கள் வடிவமைத்துள்ளோம்.

Image

பல மொழி


ஒரு மாணவருக்கு தேர்வில் தங்கள் தாய்மொழியில் கலந்துகொள்வது மிகவும் சௌகரியமாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளோம். எனவே நாங்கள் மாணவர்களுக்கு வட்டார மொழிகளில் தேர்வில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பை அளிக்கின்றோம்.

Image

அதிகசெலவில்லாதது


நாங்கள் இலாப நோக்கம் கொண்ட நிறுவனம் அல்ல. நாங்கள் வசூலிக்கும் கட்டணம் மிகக்குறைவாகும், அது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளில் உள்ள பெருமளவு இந்திய மாணவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகும்.

Image

எளிமையான அறிக்கைகள்

எங்களுடைய பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அறிக்கைகளைமிகவும்எளிமையாக வைக்க முயற்சித்துள்ளோம், இதனால் 9வது வகுப்பு மாணவர் கூட அவற்றை எளிதாக புரிந்துகொள்ள முடியும்.

Image

Extra Curricular Activities:

Take a break from your studies and look at activities that will that help mold your character and personality. Its very easy to drown yourself into...

More
Image

Make A Difference

You want to make a difference to the world around you. But don’t know how? Start by finding volunteering opportunities in your city...

More
Image

Science, Commerce Or Arts?

Parenting is a stressful task. As your child reaches high school the choices you make eventually end up playing a role in their career path...

More
Image

What is the right age for career

The right time to start career planning is in 8th or 9th grade. Starting early will give you enough time to explore career options, understand your...

More

Image

Career Planning:

What you do in high school will help make your college life easy. Planning ahead will help avoid mistakes that might cost...

More
Image

What's Your Learning Style?

Have you ever wondered why it’s easier for you to understand a difficult concept when your friend explains it to you...

More
Image

Find a Job That you Enjoy Why?

Here is what people who succeeded at what they chose as a profession, have to say, about their work...

More
Image

Improving Your Communica...

Changing work environments and higher competition in college admissions make having good communication...

More

Explore career options through our blogs